Ásatási napló 1984-2016

 • 1995-2014 A thébai El-Khokha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT184 számú sziklasírjának körzetében. Ásatásvezető: Fábián Zoltán.
 • 1984-1994  A thébai TT32 számú, Dzsehutimesz sziklasírjának feltárása. Ásatásvezető: Kákosy László.Vezető epigráfus: Fábián Zoltán. 


2015

A 2015-ös ásatási évad részletes beszámolója az alábbi linkekere kattintva olvasható:

(a beszámolórészletek képmellékleteinek jó minőségű megtekintéséhez javasolt a fájlok letöltése)
Feltárás az El-Hoha domb déli oldalán a TT184 számú sír (Nefermenu) körzetében-2015

FÜGGELÉK_2015_Leletek képtáblái tárgycsoportok szerint


2014


A 2014-as ásatási évad részletes beszámolója az alábbi linkekere kattintva olvasható:

(a beszámolórészletek képmellékleteinek jó minőségű megtekintéséhez javasolt a fájlok letöltése)
Feltárás az El-Hoha domb déli oldalán a TT184 számú sír (Nefermenu) körzetében-2014

FÜGGELÉK_2014_Leletek képtáblái tárgycsoportok szerint

Feltárás az el-Hoha domb déli oldalán a TT 184 számú sír (Nefermenu) körzetében – 2014 , Orpheus Noster VIII. évf. 2016/2.,  7-44.   http://www.kre.hu/portal/doc/orpheus/orpheus_noster_2016_2_press_05.02.pdf


2013
 1. A TT 185 (Szeny-iqer) falfestményeinek tisztítása és vizsgálata;
 2. A TT 184 (Nefermenu) széles terme keleti(“N”), 2012-ben feltárt részének falfestményeinek epigráfiai vizsgálata és dokumentációja ;
 3. A TT 184 előudvarának további ásatása a korábban nem hozzáférhető területeken;
 4. A korábbi évek leleteinek további elemzése és dokumentációja. 
2013
A 2013-as ásatási évad részletes beszámolója az alábbi linkekere kattintva olvasható:

(a beszámolórészletek képmellékleteinek jó minőségű megtekintéséhez javasolt a fájlok letöltése)
2013/ 01.- Feltárás az El-Hoha domb déli oldalán a TT184 számú sír (Nefermenu) körzetében
2013/ 02.- Feltárás az El-Hoha domb déli oldalán a TT184 számú sír (Nefermenu) körzetében
2013/ 03.- Feltárás az El-Hoha domb déli oldalán a TT184 számú sír (Nefermenu) körzetében
2013/ 04.- Feltárás az El-Hoha domb déli oldalán a TT184 számú sír (Nefermenu) körzetében

(a függelékben szereplő képi dokumentáció jó minőségben való megtekintéséhez javasolt a fájlok letöltése!)
FÜGGELÉK_01_Leletek képtáblái tárgycsoportok szerint
FÜGGELÉK_02_Leletek képtáblái tárgycsoportok szerint

Feltárás az el-Hoha domb déli oldalán a TT 184 számú sír (Nefermenu) körzetében – 2013, Orpheus Noster   https://drive.google.com/open?id=0B7pgRv_AmSzYTWM1Q2h0SUUtT2c
 
2012
 1. A TT 185 (Szeny-iqer) falfestményeinek tisztítása és vizsgálata;
 2. A TT 184 (Nefermenu) széles terme keleti(“N”) részének ásatása;
 3. A TT 184 újonnan feltárt falfestményeinek epigráfiai vizsgálata és dokumentációja;
 4. A TT 184 előudvarának előző évi dokumentációjának rendszerezése, és további ásatás a Bét Boghdádi miatt korábban hozzáférhetetlen területen;
 5. A korábbi évek leleteinek további elemzése és dokumentációja.2011

 1. A Bét Boghdádi romjainak végleges eltávolítása; a TT 184 (Nefermenu) és TT 185 (Szeny-iqer) homlokzatainak és nyitott előudvarának tanulmányozása, információgyűjtés;
 2. A 3 évvel korábban a TT 413 (Unis-ankh) előudvarában felfedezett, vályogtéglából épült szentély festett töredékein végzett restaurátori munka;
 3. A korábbi években előkerült emberi maradványok antropológiai vizsgálata;
 4. További kutatómunka, restaurálás, a korábbi leletek dokumentálása és elemzése.
2011

2010

Az eredeti kutatási terület, a TT 184 és a TT185 jelzésű sírok előudvarainak régen tervezett feltárását évekig késleltette, hogy a rájuk épült modern ház, a "Bét Boghdádi" még mindig állt. 2009-ben az ásatási szezon lezárása után, az egyiptomi hatóságok által sor került a ház bontására, így az ásatás új fázisba lépett és megkezdődhetett a korábban említett eredeti kutatási terület feltárása:
 1. A "Bét Boghdádi" néven ismert ház romjainak a törmeléktől való megtisztítása, TT 184 (Nefermenu) és TT 185 (Szeny-iqer) homlokzatának vizsgálata;
 2. A TT 412 (Qen-Amun) korábban üres előudvarának újbóli kitakarítása a ház bontásából származó törmeléktől;
 3. A vályogszentélytől nyugatra fekvő terület feltárásának folytatása;
 4. A vályogszentély dokumentálása és festett töredékeinek restaurálása.
2010
Egyetlen barátok az óbirodalmi Thébában, A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT184 számú sziklasírjának körzetében (2010), Ókor, 2011./2.

Egyetlen barátok az óbirodalmi Thébában? A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT184 számú sziklasírjának körzetében (2010)_MS 

A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT184 számú sziklasírjának körzetében - 2010, I. rész: Qurna egy sarka, Orpheus Noster, 2011. /3.

A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT184 számú sziklasírjának körzetében - 2010, I. rész: Qurna egy sarka_MS

News from Old Kingdom Thebes, From Illahun to Djeme, Papers Presented in Honour of Ulrich Luft, BAR International Series 2311, 2011

Excavations at the southern slope of el-Khokha in the area of Theban Tomb 184 (Nefermenu) - 2010: A corner of Qurna

2009

2008-ban csak a "Bét Boghdádi" néven ismert modern kori háztól nyugatra fekvő terület ásatása kezdődhetett meg, hogy felfedje a már feltárt ókori építmények között fennálló kapcsolatokat. A TT 413 (Unisz-ankh) feltételezett előudvarának szintje fölött egy kisméretű 18. dinasztiabeli vályogtégla szentély maradványai kerültek elő, jó állapotban fennmaradt falfestményekkel. Ezért a 2009-es szezonban az ásatást három különböző helyen végeztük párhuzamosan:
 1. A szaff-sírban és a hozzá kapcsolódó építményeken
 2. A (Kampp) -43- jelzésű sír sloping passage-e,  
 3. A Bét Boghdádi környezetében.
2009
 1. A "Bét Boghdádi" néven ismert modern kori háztól nyugatra fekvő terület ásatása, ahol a TT 413 (Unisz-ankh) feltételezett előudvarának szintje fölött egy kisméretű 18. dinasztiabeli vályogtégla szentély maradványai kerültek elő, jó állapotban fennmaradt falfestményekkel. A szentély láthatóan törmelékre épült, és a TT412 és TT 413 jelzésű sírok előudvarát elválasztó kőfalhoz tapasztották.
 2. A Khokha-domb felső része ásatásának, építészeti felmérésének folytatása és fokozatos restaurálás a TT 204, 205, 206 és (Kampp) -41-, -42-, -43- jelzésű sírokban, valamint a korábbi években elkezdett feltárások folytatása az ezekhez kapcsolódó építményekben, például a szaff-sírban.
 3. A korábbi és ez évi leletek elemzése, restaurálása, dokumentálása.
2008
 1. A Khokha-domb felső részének ásatása, építészeti felmérése.
 2. Fokozatos restaurálás a TT 204, 205, 206 és (Kampp) -41-, -42-, -43- jelzésű sírokban, valamint a korábbi években elkezdett feltárások folytatása az ezekhez kapcsolódó építményekben, például a fent említett szaff-sírban.
 3. A korábbi és ez évi leletek elemzése, restaurálása, dokumentálása.
2007
2006
 1. A TT184 számú (Nefermenu) sír epigráfiai vizsgálata és dokumentációja.
 2. A Khokha-domb felső részének ásatása, építészeti felmérése.
 3. Fokozatos restaurálás a TT 204, 205, 206 és (Kampp) -41-, -42-, -43- jelzésű sírokban, valamint a korábbi években elkezdett feltárások folytatása az ezekhez kapcsolódó építményekben, például a szaff-sírban.
 4. A korábbi és ez évi leletek elemzése, restaurálása, dokumentálása.
2006
 Another Pyramid of El-Khokha, Acta Ant. Hung. 46., 2006 

2005
2005
Theban Tomb 184 (Nefermenu) and the upper section of the south slope of El-Khokha hillock-2005, Acta Archaeologica Academiae Scientiarianum Hungaricae 58, 2007 

 2004
2004
 2003
2003