Publikációk


Fábián Zoltán Imre:

 • Graffiti in TT 32. In: U. Luft (szerk.): The Intellectual Heritage of Egypt, Studia Aegyptiaca XIV. Budapest 1992, 137–156.
 •  (Kákosy Lászlóval:) Hárfásdal Dzsehutimes sírjában. Antik Tanulmányok 37/1−2 (1993) 178–187.
 •  (Kákosy Lászlóval:) Harper’s Song in the Tomb of Djehutimes (TT 32). Studien zur Altägyptischen Kultur (Hamburg) 22 (1995) 211–225. (Az előző tanulmány angol változata) http://www.uni-hamburg.de/Wiss/FB/09/ArchaeoI/Aegypto/sak/sak22.htm
 • Notes on the Opening of the Mouth in Theban Tomb 32. Acta Archaeologica Academiae Scientiarium Hungaricae  47 (1995) 11–22.
 • Preliminary Report on the First Two Seasons in Theban Tomb 184 (Nefermenu). Studien zur altägyptischen Kultur (Hamburg) 24 (1997) 81–102. http://www.uni-hamburg.de/Wiss/FB/09/ArchaeoI/Aegypto/sak/sak24.htm
 • The Artist of TT 32: sš qd Pay? Revue Roumaine d’Égyptologie 1 (1997) 39–50.
 • Some Unusual or So-Called Late or Cryptic Hieroglyphs in Djehutimes’ Tomb-Chapel (TT 32). Revue Roumaine d’Égyptologie 2 (1998−99) 29–34.
 • Did They Say ‘Yes’ in the 19th Dynasty Version of Book of the Dead 145? Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis (De Iano Pannonio Nominatae) XV (1999) 13–25.
 • Harper’s Song Scene in the Tomb of Nefermenu (TT 184). Specimina Nova XVI (2000/2002) 1–13.
 • Stripes in Dados for Dating New Kingdom Theban Tombs? In: Bács T. (ed.), A Tribute to Excellence, Studies Offered in Honor of Ernő Gaál, Ulrich Luft, László Török. /Studia Aegyptiaca XVII/ Budapest 2002, 217–224.
 • Szerkesztés és társszerző: Kákosy L. – Bács T.A. – Bartos Z. – Fábián Z.I. – Gaál E., The Mortuary Monument of Djehutymes (TT 32), Vol. 1–2. /Studia Aegyptiaca, Series Maior I/ Budapest 2004.
 • Friezes in Post-Amarna Tombs of Thebes. Specimina Nova XIX (2005) 31–46.
 • Nefermenu (TT 184), April 2003. Annales du Service des Antiquités de l’Égypte (Kairó) 79 (2005) 41–59.
 • Nefermenu kormányzó sziklasírja a Khokha-domb déli lejtőjén. Ókor  IV/4, (2005/4) 60–67. http://www.ookor.hu/
 • Another Pyramid of El-Khokha. Acta Antiqua Academiae Scientiarium Hungaricae  46 (2006) 39–58. http://www.akademiai.com/content/cu74871186527226/?p=8e6d3758a3a64084b4d5db1bd503291e&pi=5
 • Theban Tomb 184 (Nefermenu) and the Upper Section of the South Slope of El-Khokha Hillock – 2005. Acta Archaeologica Academiae Scientiarium Hungaricae  58 (2007) 1–42. http://www.akademiai.com/content/a246018631178824/?p=00478746c7304c8f89a3826a0932a0d7&pi=0
 • The Opening of the Mouth Ritual in the Theban Tomb of Nefermenu (TT 184) and Other Post-Amarna Monuments (The “El-Khokha Tomb-Group”). In: Szabó Á. (szerk.) Cultus Deorum. Studia Religionum ad Historiam. In memoriam István Tóth. I, /Ókortudományi Dolgozatok I/ Pécs 2008, 29–96.
 • A Halottak Könyve a thébai nekropolisz újbirodalmi sírjaiban. Ókor 7/1–2 (2008) 14–28. http://www.ookor.hu/
 • Theban Tomb 184 (Nefermenu) and the Upper Section of the South Slope of El-Khokha – 2008. (Hungarian Archaeological Mission)   http://www.magyarintezet.hu/index2.jsp?HomeID=7&lang=ENG&std_func=MIS&id=32261&high_art=false&page=1
 • Szerkesztés és társszerző: Bács T.A. – Fábián Z.I. –  Schreiber G. – Török L. (szerk.), Hungarian Excavations in the Theban Necropolis. A Celebration of 102 Years of Fieldwork in Egypt. Catalogue for the Temporary Exhibition in the Egyptian Museum, Cairo, November 5, 2009 – January 15 2010. Budapest 2009.
 • A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2009. Orpheus Noster 1 (2009) 5–32. http://www.kre.hu/portal/doc/orpheus/orpheus1.pdf
 • Paintings of a Mud Brick Chapel from the 18th Dynasty in the Theban Necropolis. In: Czeglédy, A. – Horváth, L. et al. (szerk.), Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Budapest 2010, 473–500.
 • Paintings of a Mud Brick Chapel from the 18th Dynasty in the Theban Necropolis. Acta Antiqua Academiae Scientiarium Hungaricae (Budapest) 50 (2010) 1–26. http://www.akademiai.com/content/v8m24tx7x156/?p=764112a973054a6ea3526a51186cc740&pi=1
 • Epigraphy in TT 184 (Nefermenu). In: Zahi Hawass – Bács, T.A. – Schreiber, G. (szerk.), Proceedings of the Colloquium on Theban Archaeology at the Supreme Council of Antiquities, November 5, 2009. Cairo 2011, 43–55.
 • A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2010. 1. rész: Qurna egy sarka. Orpheus Noster III/1 (2011) 5–26. http://www.kre.hu/portal/doc/orpheus/Orpheus_Noster2011.1.pdf
 • Egyetlen barátok az óbirodalmi Thébában? Az el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2010. Ókor 11/2 (2011) 43–63. http://www.ookor.hu/
 • News from Old Kingdom Thebes. In: Bechtold, E. – Gulyás, A. – Hasznos, A. (eds.), From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft. /British Archaeological Reports/ Oxford 2011, 43–54.
 • A 18. dinasztia idején épült thébai vályogtégla szentély rekonstrukciós kísérletei - Orpheus Noster IV. évf. 2012/4.,  17-47. http://www.kre.hu/portal/doc/orpheus/Orpheus2012_4.pdf
 • Feltárás az el-Hoha domb déli oldalán a TT 184 számú sír (Nefermenu) körzetében – 2013  https://drive.google.com/open?id=0B7pgRv_AmSzYTWM1Q2h0SUUtT2c
 • Feltárás az el-Hoha domb déli oldalán a TT 184 számú sír (Nefermenu) körzetében – 2014 , Orpheus Noster VIII. évf. 2016/2.,  7-44.   http://www.kre.hu/portal/doc/orpheus/orpheus_noster_2016_2_press_05.02.pdf
 • Attempts of Reconstruction of an Eighteenth Dynasty Mud Brick Mortuary Chapel in the Theban Necropolis
 • Egy késő-óbirodalmi vidéki előkelőség kísérete: Szeni-iqer áldozathordozói (TT 185)
 • Egy ókori egyiptomi sírról

Darvas Noémi:


Németh Bori:

 • Az ókori egyiptomi irodalom hang-hordozói az írás tükrében. Leletek, kontextusok, kutatási módszerek. (Kiadatlan szakdolgozat, témavezető: Luft Ulrich). ELTE-BTK, Egyiptológia szak, Budapest 2004.
 • ‘Set of funerary scarab and Sons-of-Horus amulets’ [Cat. 46.], ‘Set of wooden Sons-of-Horus amulets’ [Cat. 47.] In: BÁCS T.A. – FÁBIÁN Z.I. – SCHREIBER G. –TÖRÖK L., Hungarian Excavations in the Theban Necropolis. A Celebration of 102 Years of Fieldwork in Egypt. Catalogue for the Temporary Exhibition in the Egyptian Museum, Cairo, November 5, 2009 – January 15 2010. Budapest 2009, 110–113.
 •  ‘Beads’ [Chapt. 8.3] In: LUFT U. (ed.), Bi’r Minayh. Report on the survey 1998–2004. Studia Aegyptiaca Series Maior III. Budapest 2010, 291–293.
 • Egy aknasír és ami benne van: egy másodlagos temetkezés története a thébai el-Hoha dombon. Orpheus Noster 2010/1, 17–25. http://www.kre.hu/portal/doc/orpheus/Orpheus_Noster2010.1/ON_Nemeth_1szam_17-25.pdf
 • Letters from Gurna. The mix-and-match game of an excavation, In: Bechtold, E. – Gulyás, A. – Hasznos, A. (eds.), From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft. /British Archaeological Reports/ Oxford 2011, 183–188.
 • Tér és idő a thébai nekropoliszban. Ókor XI/1 (2012) 17–21.
Patkós Szilvia:
 • Usébtik a Khokha-domb déli lejtőjéről. (Kiadatlan szakdolgozat, témavezető: Bács Tamás). ELTE-BTK, Egyiptológia szak, Budapest 2006.