Restaurálás, Leletdokumentáció, Topográfia

Leletdokumentáció

Leletrajz képgaléria > 

Az ásatás folyamán az építmények, falak és rajtuk található festmények, domborművek mellett felszínre kerülnek kisebb-nagyobb tárgyak: temetkezési kellékek, sírmellékletek, emberi és állati maradványok.

Mivel az egyiptomi törvények szigorúan tiltják a leletek országból való kivitelét, a későbbi feldolgozás, tanulmányozás és publikálás lehetővé tételéhez alapos helyszíni dokumentációra van szükség. A lelőhely feljegyzése, leltározás és tisztítás után kerülhet sor a fotózásra és rajzok készítésére.

A cserépedény-töredékek osztályozását és restaurálását Ragab Maray, kiváló helyi restaurátor végzi. Az általa lehetőleg minél teljesebben összeállított, illetve az apróbb, egyben előkerült edényekről milliméterpapír, tolómérő és profilfésű segítségével pontos rajzok készülnek oly módon, hogy ugyanazon rajz bal és jobb felén legyen látható az edény külseje és keresztmetszete.
Ragab mester
Fábián Zoltán a Képzőművészeti Egyetem ókori művészettörténeti szemináriumain részt vevő hallgatóival éveken át gyakoroltatta a leletek fénykép utáni rajzolását, akik ezáltal megismerkedhettek a leletrajzolás alapjaival, legelterjedtebb módszereivel, a különböző nézetek szabályszerű elhelyezésével, a lépték alkalmazásával. A rajzos dokumentáció azért fontos a fotózás mellett, mert kiküszöbölhető vele a fényviszonyok torzító hatása, valamint nyomtatásban könnyebben kezelhetőek és gyakran kifejezőbbek, mint például egy fekete-fehér fénykép. Alapelv, hogy a hagyományos látványrajzzal ellentétben figyelmen kívül hagyjuk az árnyékokat, és megvan a lehetőségünk arra, hogy kiemeljünk olyan, fényképen esetleg nem, de szabad szemmel észrevehető részleteket, mint példàul halvàny festésnyomok, viszont tompíthatjuk az összkép átláthatóságát zavaró eltávolíthatatlan szennyeződéseket vagy repedéseket. Így fogalmazódott meg az igény arra, hogy a rajzolók az ásatáson dolgozzanak, közvetlenül láthassák a tárgyakat.

2007-től folyamatosan részt vesznek grafikusok a helyszíni munkában. Az évek soràn kialakult egyfajta specializáció és munkamegosztás, ki az usébtikkel, ki a fatárgyakkal foglalkozik legszívesebben, és igyekszik az adott feladathoz legalkalmasabbnak tűnő rajzeszközt és -módszert kiválasztani, amit aztàn folyamatosan tökéletesít. Fábián Zoltán viszonylag nagy teret enged a kísérletezésnek, nem ragaszkodik például a pontozásos technikához, így művészei gyakran dolgoznak a műfajban szokatlannak számító akvarellceruzával vagy diófapáccal.

Fából készült láb csapolással. Rajz: Bezerédi Zsófia
Az előkerult tárgyak minden egyes szezon végén gondosan becsomagolva elraktározásra kerülnek a TT 184-es sírban, mely biztonságosan zárható és fegyveres őrök őrzik a következő szezon kezdetéig. Ez előtt azonban az egyiptomi műemlékfelügyelet felelősei ellenőrzik a leleteket, és az általuk értékesnek ítélt darabokat esetenként elszállíttatják a Luxori Múzeum (még biztonságosabb) raktárába. Mivel ezekhez a tárgyakhoz a későbbiekben nincs hozzáférésünk, fontos a jó rajzok és fényképek mielőbbi elkészítése.

Fonat. Rajz: Köllő Zsuzsanna
Ennél is sürgősebb azonban az ásatás során előkerülő épületmaradványok, falak, padlók, lépcsők és ásatási tanúfalak rétegeinek pontos dokumentálása, mert a munkálatok előrehaladtával sor kerülhet ezek elbontására, megsemmisülésére a mélyebben elhelyezkedő rétegek feltárása érdekében. Ezt a munkát nehezíti a rajzolandó felületek nagy mérete, amit a kisebb tárgyak 1:1 arányú rajzaival szemben le is kell kicsinyíteni, a lépték feltüntetésével.
Tanúfal. Rajz: Fa Mariann
Az ásatás végeztével a rajzok feldolgozása következik: az edények és tereptárgyak rajzai milliméterpapírról átrajzolásra, valamint az összes rajz beszámozás után szkennelésre és a leltárkönyvbe való felvételre kerül. Előfordul, hogy egy, már lerajzolt tárgyat a restaurátorok ki tudnak egészíteni később előkerült darabokkal, ilyenkor új rajz készítésére van szükség. Így minden egyes lelet leltári száma és leírása mellé oda tudjuk tenni a képét is. Ez megkönnyíti az egyiptológusok számára a leletek összességének tanulmányozását és segítséget nyújt cikkek, előadások előkészítéséhez.

Restaurálás

Festménytöredékek konzerválása, tisztítása. Restaurátor: Farkas Emese
A BBKF falfestményeinek konzerválása. 2009. Farkas Emese
A BBKF vályogtégla szentély falfestményeinek tisztítása 2009-ben.

TT185 restaurálási munkájának felmérése, előkészítése 2011-ben.
Topográfia


A TT185 felmérése. Wéberné Jánossy Katalin
Külszíni felmérés. A fotón Wéberné Jánossy Katalin és az inspektor.