Fábián Zoltán

dr. habil.

Születési hely, idő: Budapest, 1954.

MUNKAHELY, BEOSZTÁS
Károli Gáspár Református Egyetem, Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék, egyetemi docens
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészettörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus 

FŐ KUTATÁSI TERÜLETEK
Egyiptológia: Az ókori egyiptomi halotti szövegcsoportok és illusztrációik, elsősorban a Halottak Könyve feldolgozásai a murális sírművészetben, papiruszokon, koporsókon; Az ókori Kelet, elsősorban Egyiptom története, vallástörténet, művészettörténet, epigráfia, régészet.

1995-től Ásatásvezető: a Hokha domb déli lejtőjének feltárása 184. számú Thébai sír (Nefermenu, 19. dinasztia) körzetében

1983-94  Egyiptomi Magyar Régészeti Misszió: vezető epigráfus Thébában: TT 32, (Dzsehutimesz, 19. dinasztia), ásatásvezető: Kákosy László

TANULMÁNYOK
2010        Habilitáció, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
2001        PhD, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
1977−80  Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: Angol-történelem szakos középiskolai tanár, egyiptológus
1976−77  Féléves részképzés (ösztöndíj) a Leningrádi (ma Szentpétervár) egyetemen 
1974−80  Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, angol-történelem szak
1973−74  Kötelező sorkatonai szolgálat
1969−73  II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest: érettségi
NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK

2009        Magyar ásatások a thébai nekropoliszban, Kairó
2000        VIII. Nemzetközi Egyiptológiai Kongresszus, Kairó
1992         A Koporsószövegek Világa (The World of the Coffin Texts), Leiden;
1991         VI. Nemzetközi Egyiptológiai Kongresszus, Torino 
1985         IV. Nemzetközi Egyiptológiai Kongresszus, München
1983         XVII. Nemzetközi Papirológiai Kongresszus, Nápoly

ÖSZTÖNDÍJAK  

2008         Olaszország, 3 hónap (MÖB)
2002         Olaszország, 3 hónap (MÖB)
1995-2011 Egyiptom (MÖB), minden évben 3 hónap: ásatásvezető
1985-94     Egyiptom (MÖB), minden évben 3 hónap: a Magyar Régészeti Misszió tagja: vezető epigráfus
1983-84     Egyiptom (15 hónap)
1981          Olaszország (11 hónap: Nápoly, Róma, Pisa); Támogató: Istituto italiano per gli studi  storici (Benedetto Croce Alapítvány)
1976-77    Féléves részképzés (ösztöndíj) a Leningrádi (ma Szentpétervári) egyetemen 

TUDOMÁNYOS KÖZÉLET 

A Nemzetközi Egyiptológiai Szövetség tagja

Az IZISZ Alapítvány kuratóriumának tagja

Az Ókortudományi Társaság tagja

A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság tagja

Az MTA köztestületi tagja  

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Ókortudományi Tudományos Bizottság tagja